QUẢNG NAM

Chia sẻ nội dung:

03/08/2020

I. HUYỆN ĐẠI LỘC

1.PHÒNG KHÁM KHÚC XẠ - BỆNH MẮT ThS-BS CƯỜNG

Địa chỉ: 67 Hùng Vương, Ái Nghĩa

Điện thoại: 038 409 01 41

II. TP TAM KỲ

1.PHÒNG KHÁM BS TUẤN

Địa chỉ: 200 Huỳnh Thúc Kháng, An Xuân

Điện thoại: 091 487 89 29

2.PHÒNG KHÁM BS NGHĨA

Địa chỉ: Nguyễn Văn Trỗi

Điện thoại: 078 866 64 44

Có thể bạn thích

server-notice
 
>