COSMOLIT 1.67 SOLITAIRE PROTECT PLUS 2
COSMOLIT 1.67 SOLITAIRE PROTECT PLUS 2

COSMOLIT 1.67 SOLITAIRE PROTECT PLUS 2

  4.000.000 VNĐ

Thử kính Đặt hàng

Chia sẻ nội dung:

Mô tả

Rodenstock là thương hiệu luôn luôn đi đầu trong việc nghiên cứu, sáng tạo công nghệ sản xuất tròng kính suốt 130 năm qua. Công nghệ siêu tráng phủ Solitaire Protect Plus 2 là một minh chứng!
" Công nghệ Solitaire Protect Plus 2 Siêu tráng phủ vượt trội"

Kết quả hình ảnh cho rodenstock

server-notice
 
>